Diposkan pada Best Friend, Cerita Pendek, Cerpen, Cinta, Dongeng, Family, Keluarga, Love, Novel, Sahabat, Tak Berkategori, Teman

Yanto & Sri Part 1 : Arjuna

Lebar lungo seko omahe Slamet, Sri ora langsung bali, tapi dewekke golek kos-kosan. Mesti bapakne arek loro meneh nek ngerti dewekke karo bojone arek pisahan.
Gebeneran kok ono salah sijine konco seng nawani kamar kosong nang salah sijine kos-kosan. Akhire si Sri nginep nang kono, tekan wektu seng Sri dewe wae yo ora ngerti.
Seng mestine anakke men lahir disek.

Mbasan Yanto saiki malah dadi uwong sugih, dewekke kui maune nemoake duit sak koper njuk langsung diwehake karo pak polisi. Lebare kui karo polisi diumumake njuk ketemu seng nduwe.
Nha, karo seng duweni duit kui Yanto diwei gawean njuk Yanto kerjo ng omah kui. Maune no yo pancen tok dadi pembantu, ha pas juragane mati malah kabeh bondone juragane diwehake Yanto kabeh. Mergane juragane ora due anak utowo keluarga. Tapi Yanto meneng ora ngabari sopo-sopo nek dewekke saiki dadi wong sugih.

Ha njuk bapakne Sri karo bapakne Yanto ng ndeso malah gek binggung, mberuh kepiye carane surat tanahe kok wis ditanda tangani karo pak Prayitna njuk akhire dadi wek wong liyo. Ora tok lemah, tapi malah omah barang. Terakhir seng pak Prayitna eling ki pas dewekke ngurus akte keluarga njuk ngundang uwong reng omah. Ha pas kue dewekke tanda tangan okeh tapi jarene ora sadar nggono.
Jebule wong seng ngakali pak Ptayitna kui pak Wadiman seng ket mbiyen pancen sengit karo keluargane pak Prayitna. Akhire saiki pak Prayitna karo bapakne Yanto turu neng salah sijine rewange pak Prayitna goro-goro wis radue omah.

***

Montor apik kui mlaku alon-alon nang dalan seng kiwo tengene sawah kabeh. Nek wis kiwo tengen kabeh sawah, berarti Yanto wis meh tekan desane. Yanto pancen wis rencana arek bali ndeso wong wis kangen karo bapakne, desane ugo karo Sri.

“Piye kabarmu, Sri? Seneng opo ora koe urip karo Slamet?” takone Yanto nang jero ati.

Montor apik kui mlaku alon-alon nang dalan deso, gek pas mlaku kui uwong-uwong do gumun kok ono montor apik reng desane.
Montor kui mandeg nang ngarep omahe pak Prayitna, lawange mbukak njuk Yanto metu.
Uwong-uwong seng weruh dong pangling, ora ngerti nek seng nyopir montor apik kui Yanto. Wong gon desane seng mbiyen cok buruh macul, ngarit karo amek kayu.

Yanto mlaku reng arah omehe pak Prayitna, anehe kok ora ono penjaga koyo seng biasane.
Yanto njuk ndodok lawange, bare kui dewekke ngenteni suwi banget ngasi akhire lawange dibukaake.

Cah lanang gede duwur seng Yanto ora kenal metu seko omah kui njuk takon, “Golekki sopo?” takone setengah nyentak.
“Pak Prayitna karo bapakne aku, lha koe sopo?” takone Yanto bali.
“Aku penjaga omah kie, saiki pak Prayitna karo bapakmu kui wes ora nang kene.” jawab penjaga kui.
Yanto kaget, “Lha kok iso?” takone Yanto eneh.
“Yo iso, rasah kakean takon, kono lungo wae. Aku iseh okeh gawean.” jawabe penjaga kui karo nutup lawang.

Yanto iseh kaget tambai ora percoyo, kok hiso bapakne karo pak Prayitna nang omahe kie. Ha njuk saiki omah kie gon wong liyo, lan saiki do nangdi wong loro kui.
Yanto akhire reng omahe pak rt, nakoake sakgang bapakne karo pak Prayitna kui. Njuk jebule saiki wong loro kui turu ng omahe rewange mbiyen, jenenge Sastro.
Sastro kui mbiyene rewang nang omahe pak Prayitna, podo karo Yanto, mbiyene dewekke kui disekolahake barang tekan tamat sma.

Montore Yanto mlaku nang dalan sempit arek reng gon omahe Sastro, rodo suwi wong dalane sempit, angel lan omahe mencil.

Sementara kui…

Sri gek nang dalan arek reng rumah sakit diterake koncone, gek mau dewekke ngangloh loro wetenge lan koyone wes mangsane lahiran.

“Loro, loro,” Sri ngangluh wae ket mau.
Seng koncone mung hiso ngelus-ngelus rambute Sri, “Sabar, Sri. Sedelo meneh tekan rumah sakit kok,” omonge koncone Sri.

Tapi seng Srine tetep ngangloh wae, tekan rumah sakit barang yo tetep.

Pirang-pirang jam sakwise Sri dileboake nang ruangan kusus…

Ono salah sijine dokter nyepaki koncone Sri, “Njenengan keluargane mbak Sri?” takone dokter mau.
Koncone Sri geleng-geleng, “Mboten, kulo Wati, rencange.” jawab Wati.
“Lha keluargane ting pundi?” takone dokter meneh.
Watine njuk binggung, dewekke wae rung pernah ngerti karo keluargane Sri kok, “Ting deso, pak. Tebih.” jawab Wati.
“Niki mbak Srine wong kudu dioperasi, lha biayane dereng dilunasi.” omonge dokter.
Wati banjur ambegan dowo, “Oalah, nek masalah niku gampang. Mengkeh tak uruse kulo mawon. Sakniki, njenengan ngurus Sri nggih. Mbok kalian anakke kudu slamet.” omonge Wati.
“Nggih, kulo usahaake.” omonge dokter sakdurunge lungo mlebu reng ruangan meneh.

Lebare kui Wati langsung ng administrasi ngurusi pembayaran. Sokor, pirang-pirang jam sakwise kui doktere njuk metu meneh ngomongi Wati yen anake Sri lahir slamet karo mbokne yo slamet.

Pirang-pirang tahun sakwise kedadean kui…

Yanto gawe omah nang desane wong wegah arek ngurus omahe pak Prayitna seng saiki wes dadi gon pak Wadiman. Mikire Yanto kui seng penting bapakne karo pak Prayitna ora nunut nang omahe Sastro ambag’o Satrone yo asline ora popo.

Yanto yo cok kerep nile’i bapakne karo pak Slamet angger sesasi pisan. Koyo daiki kie, ha saiki njuk Yanto gek nang dalan arek bali reng Jakarta meneh. Nile’i kuwi paling mung sedino rongdino wong kantore dewekke ora hiso nek ditinggal suwi-suwi.

Mberuh kenang opo, mergo ngantuk opo ora fokus, tapi Yanto entes wae nabrak uwong. Yanto panike ra karuan, samar nek ono opo-opo karo uwong seng entes ditabrak kui.
Yantone njuk metu seko montore, arek ngecek.
Pancen bener dewekke nabrak uwong, cah cilik kiro-kiro umure 5 tahun. Cah cilik kui gek gocekki dengkule seng saiki gupak getih karo ngelap eluh seng mili terus, nek dong yo ndelok reng pite seng ajur mergo kepidek montore Yanto.

Yanto nyepak, “Adik mboten nopo-nopo to?” takone Yanto wong gurung ngerti nek cah cilik kuwi mau loro sikile.
“Ya Allah… Sikile dik, teng rumah sakit nggo…” ajekke Slamet.
Cah cilikke mau tok gelang-geleng lan tetep ndelok reng pite seng bodol.
Yanto melu ndelok reng pite cah cilik kuwi, “Mengkeh kulo ganti niku, sakniki teng rumah sakit, nggih.” ajekke Yanto meneh.

Yanto mbopong cah cilik kuwi njuk dileboake nang montore banjur digowo reng rumah sakit. Sakwene ngenteni cah cilik diobati, Yanto sedek nukoake pit anyar gawe genti pite cah cilik seng dipidek mau.
Lebare kui Yanto langsung bali reng rumah sakit. Gebeneran kok pas rampung diobati bocah cilik mau. Lan untunge tok loro sikile kui ora ono loro liyan-liyane.
Bare kui karo Yanto cah cilik mau langsung digowo reng montore wong arek diterake bali.

Gek pas nang ndalan, Yanto takon karo cah cilik mau, “Asmane sinten, dik?” takone Yanto.
“Arjuna,” jawabe cah cilik mau.

Mberuh kenang opo kok hiso, tapi Yanto langsung kelingan karo kenangane gek pas jaman ijeh pacaran karo Sri mbiyen. Wong loro kui wes tau rencana yen hubungane hiso lanjut tekan due anak, anakke kui mau arek dijenengi ‘Arjuna’.

“Kengeng nopo?” takone Arjuna.
“Mboten kok.” jawabe Yanto karo mesem.

Penulis:

Lahir dan tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Buku puisi pertama saya, "Lelaki yang Bernyanyi Ketika Pesawat Melintas" - Tidar Media 2020. Menyukai anime dan idol selain game online, menyanyi, menggambar anime dan tidur siang.

2 tanggapan untuk “Yanto & Sri Part 1 : Arjuna

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s