Diposkan pada Best Friend, Cerita Pendek, Cerpen, Cinta, Dongeng, Family, Keluarga, Love, Novel, Sahabat, Tak Berkategori, Teman

Yanto & Sri Part 3 : Mangsane Dadi Siji

Pak Pratitna loro meneh lebare Sri cerito yen dewekke karo bojone pisahan. Gek entes wae dewekke dileboake nang ruang ugd.
Pak Prayitno langsung digowo reng rumah sakit. Saiki wae bapakne Yanto, Arjuna, Yanto lan Sri dewe nunggoni nang njobo njagong krongsi seng dowo kae.
Njuk bapakne Yanto ngetakake wae pas weruh Yanto karo Sri sikepan ket mau.

Seng Sri nangis wae ket mau, “Aku wedi, Yan. Samar nek bapakne ke…” omongane Sri ora diterusake, dewekke malah njur nangis tansoyo banter.
“Koe ora usah mikir seng werno-werno, mending dewe dongo wae mugo-mugo bapakmu ra kenopo-kenopo.” jarene Yanto.

Seng Sri tok mantuk-mantuk karo tetep nyikep Sri.

Pirang-pirang jam sakwise…

Dokter metu seko ruangan seng ono pak Prayitnane, seng do weruh langsung do gage-gage do nyepakki.

“Pripun bapakne kulo, pak?” takone Sri.
“Bapakne njenengan pun sadar, tapi kudu istirahat. Nek ajeng nile’i saking setunggal mawon.” jawabe dokter kui gek lebare langsung lungo.
Sri langsung arek mlebu tapi njuk dicegat karo bapakne Yanto, ” Aku disek wae, Sri,” omonge.

Sri ora hiso opo-opo, tok nganut wae. Dewekke yo samar nek bapakne kumat meneh nek langsung weruh dewekke. Yanto banjur nyikep Sri meneh.

Pirang-pirang jam sakdurunge kedadean kui…

Pak Prayitna mbukak lawang kue, rupane kaget campur seneng pas weruh anakke ono nang ngarepe dewekke.

“Sri, koe…” omonge pak Prayitna.
Seng Srine langsung ngambung tangane bapakne, “Nggih, niki kulo pak.” omonge Sri.

Wong loro kue banjur njagong nang ngarepan omah, seng Yanto karo Arjuna dolanan nang latar.
Sri cerito okeh, sakgang awakke dewe, Arjuna anakke lan ketemuane Sri karo Yanto. Bapakne yo hoo.
Njuk gek pas ditakoni sakgang Slamet, Sri mbentok meneng wae. Ora wani arek lekas cerito.

“Slamet sehat to, Sri?” takone bapakne.
Srine mantuk, “Nggih, pak,” jawabe karo mesem.

Sri banjur cerito seng sak nyatane, wong arek ditutupi sak primpen koyo opo wae mesti ngesuk tetap konangan.
Sri ora nyongko yen ceritane kui arek dadeake bapakne ambruk meneh, loro koyo mbiyen.
Srine jempling, seng Yanto langsung noleh lan mlayu reng arahe Sri. Ngerti yen bapakne Sri semaput, Yanto langsung gowo reng montore langsung digowo reng rumah sakit.
Sakdowone perjalanan, Sri ora ono uwise anggone nangis. Pancen nang jero atine ono roso lego tapi njuk langsing digenti karo roso sedih lan khawatir seng wis tau dirasaake Sri sakdurunge.

***

Akhire seng mlebu reng ruangan bapakne Yanto. Tapi tok sedelo wong njuk langsung metu meneh.

Bapakne Yanto njuk ngawe-awe Sri karo nyeluk, “Reneo, Sri,” omonge.

Sri langsung maju disusul Yanto karo Arjuna.

“Nggih, pak. Enten nopo?” takone Sri.
“Bapakmu pengen ketemu koe,” jawabe bapakne Yanto.

Sri langsung mlebu, seng liyane yo melu ngetutake.

Ambag’o pak Prayitna kui uwis sadar, tapi ijeh ketoro bangeti nek dewekke kui nahan loro.

“Mreneo Sri,” omonge pak Prayitna.

Sri maju, “Wonten nopo, pak?” takone Sri seng penasaran bangeti.
Sri jagong nang jejere bapakne, seng bapakne langsung nyekel tangane, “Bapak jaluk ngapura, nduk. Wes mekso koe dadi nganten karo Slamet. Ning akhire malah marai koe loro ati. Saktenane, bapak jaluk ngapura.” omonge pak Prayitna karo eluhe mili deres.
Sri seng weruh langsung ngusap eluh seng mili kui, banjur omong, “Seng wis kliwat niku nggih disupeake mawon.” omonge Sri karo mesem.
Sri banjur ndelok reng arahe Yanto, “Lagian kulo sakniki mpun seneng malih, kok.” tambahe Sri.

Pak Prayitna paham karo seng diomongake Sri, kui mestine yo Yanto.

“Rene koe, To.” perintahe pak Prayitna.
Yanto njuk langsung maju, “Kulo, pak,” omonge Yanto.

Pak Prayitna nyekel tangane Sri karo Yanto, banjur didadeake siji, “Saiki, mangsane koe cah loro dadi siji.” omonge pak Prayitna.

Sri langsung mesem, lan ambag’o dewekke arek bersikap biasa wae tapi ora hiso.
Seng Yanto malah anteng meneng, kaget campur ora percoyo. Biyen angele ramemper arek dadi siji, ha saiki malah pak Prayitna dewe seng karep dewekke karo Sri dadi siji. Dadi nganten. Dadi keluarga seng utuh.
Seng bapakne Yanto netesake eluh mergo terharu lan dewekke nyikep Arjuna seng nang jejere.

Dinone dadi nganten…

Resepsine diselengaraake nang deso, selabehane wargo podo teko kecuali pak Wadiman sak keluargo seng pancen ora diundang. Ono Sastro barang seng biyen wes tau nulungi pak Prayitna lan bapakne Yanto pas gurung due omah eneh.
Yanto gowo klambi nganten werno ijo, Sri yo podo. Wong loro kui jagong nang krongsi apik seng ono nang panggung. Njuk nang tengah-tengahe ono Arjuna.
Kabeh uwong podo seneng, tapi seng paling seneng yo Yanto karo Sri kui mau. Akhire wong tresnane dadi siji, tresno seng sejati.

Tamat

Penulis:

Lahir dan tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Buku puisi pertama saya, "Lelaki yang Bernyanyi Ketika Pesawat Melintas" - Tidar Media 2020. Menyukai anime dan idol selain game online, menyanyi, menggambar anime dan tidur siang.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s