Lebar lungo seko omahe Slamet, Sri ora langsung bali, tapi dewekke golek kos-kosan. Mesti bapakne arek loro meneh nek ngerti dewekke karo bojone arek pisahan.
Gebeneran kok ono salah sijine konco seng nawani kamar kosong nang salah sijine kos-kosan. Akhire si Sri nginep nang kono, tekan wektu seng Sri dewe wae yo ora ngerti.
Seng mestine anakke men lahir disek.

Mbasan Yanto saiki malah dadi uwong sugih, dewekke kui maune nemoake duit sak koper njuk langsung diwehake karo pak polisi. Lebare kui karo polisi diumumake njuk ketemu seng nduwe.
Nha, karo seng duweni duit kui Yanto diwei gawean njuk Yanto kerjo ng omah kui. Maune no yo pancen tok dadi pembantu, ha pas juragane mati malah kabeh bondone juragane diwehake Yanto kabeh. Mergane juragane ora due anak utowo keluarga. Tapi Yanto meneng ora ngabari sopo-sopo nek dewekke saiki dadi wong sugih.

Ha njuk bapakne Sri karo bapakne Yanto ng ndeso malah gek binggung, mberuh kepiye carane surat tanahe kok wis ditanda tangani karo pak Prayitna njuk akhire dadi wek wong liyo. Ora tok lemah, tapi malah omah barang. Terakhir seng pak Prayitna eling ki pas dewekke ngurus akte keluarga njuk ngundang uwong reng omah. Ha pas kue dewekke tanda tangan okeh tapi jarene ora sadar nggono.
Jebule wong seng ngakali pak Ptayitna kui pak Wadiman seng ket mbiyen pancen sengit karo keluargane pak Prayitna. Akhire saiki pak Prayitna karo bapakne Yanto turu neng salah sijine rewange pak Prayitna goro-goro wis radue omah.

***

Montor apik kui mlaku alon-alon nang dalan seng kiwo tengene sawah kabeh. Nek wis kiwo tengen kabeh sawah, berarti Yanto wis meh tekan desane. Yanto pancen wis rencana arek bali ndeso wong wis kangen karo bapakne, desane ugo karo Sri.

“Piye kabarmu, Sri? Seneng opo ora koe urip karo Slamet?” takone Yanto nang jero ati.

Montor apik kui mlaku alon-alon nang dalan deso, gek pas mlaku kui uwong-uwong do gumun kok ono montor apik reng desane.
Montor kui mandeg nang ngarep omahe pak Prayitna, lawange mbukak njuk Yanto metu.
Uwong-uwong seng weruh dong pangling, ora ngerti nek seng nyopir montor apik kui Yanto. Wong gon desane seng mbiyen cok buruh macul, ngarit karo amek kayu.

Yanto mlaku reng arah omehe pak Prayitna, anehe kok ora ono penjaga koyo seng biasane.
Yanto njuk ndodok lawange, bare kui dewekke ngenteni suwi banget ngasi akhire lawange dibukaake.

Cah lanang gede duwur seng Yanto ora kenal metu seko omah kui njuk takon, “Golekki sopo?” takone setengah nyentak.
“Pak Prayitna karo bapakne aku, lha koe sopo?” takone Yanto bali.
“Aku penjaga omah kie, saiki pak Prayitna karo bapakmu kui wes ora nang kene.” jawab penjaga kui.
Yanto kaget, “Lha kok iso?” takone Yanto eneh.
“Yo iso, rasah kakean takon, kono lungo wae. Aku iseh okeh gawean.” jawabe penjaga kui karo nutup lawang.

Yanto iseh kaget tambai ora percoyo, kok hiso bapakne karo pak Prayitna nang omahe kie. Ha njuk saiki omah kie gon wong liyo, lan saiki do nangdi wong loro kui.
Yanto akhire reng omahe pak rt, nakoake sakgang bapakne karo pak Prayitna kui. Njuk jebule saiki wong loro kui turu ng omahe rewange mbiyen, jenenge Sastro.
Sastro kui mbiyene rewang nang omahe pak Prayitna, podo karo Yanto, mbiyene dewekke kui disekolahake barang tekan tamat sma.

Montore Yanto mlaku nang dalan sempit arek reng gon omahe Sastro, rodo suwi wong dalane sempit, angel lan omahe mencil.

Sementara kui…

Sri gek nang dalan arek reng rumah sakit diterake koncone, gek mau dewekke ngangloh loro wetenge lan koyone wes mangsane lahiran.

“Loro, loro,” Sri ngangluh wae ket mau.
Seng koncone mung hiso ngelus-ngelus rambute Sri, “Sabar, Sri. Sedelo meneh tekan rumah sakit kok,” omonge koncone Sri.

Tapi seng Srine tetep ngangloh wae, tekan rumah sakit barang yo tetep.

Pirang-pirang jam sakwise Sri dileboake nang ruangan kusus…

Ono salah sijine dokter nyepaki koncone Sri, “Njenengan keluargane mbak Sri?” takone dokter mau.
Koncone Sri geleng-geleng, “Mboten, kulo Wati, rencange.” jawab Wati.
“Lha keluargane ting pundi?” takone dokter meneh.
Watine njuk binggung, dewekke wae rung pernah ngerti karo keluargane Sri kok, “Ting deso, pak. Tebih.” jawab Wati.
“Niki mbak Srine wong kudu dioperasi, lha biayane dereng dilunasi.” omonge dokter.
Wati banjur ambegan dowo, “Oalah, nek masalah niku gampang. Mengkeh tak uruse kulo mawon. Sakniki, njenengan ngurus Sri nggih. Mbok kalian anakke kudu slamet.” omonge Wati.
“Nggih, kulo usahaake.” omonge dokter sakdurunge lungo mlebu reng ruangan meneh.

Lebare kui Wati langsung ng administrasi ngurusi pembayaran. Sokor, pirang-pirang jam sakwise kui doktere njuk metu meneh ngomongi Wati yen anake Sri lahir slamet karo mbokne yo slamet.

Pirang-pirang tahun sakwise kedadean kui…

Yanto gawe omah nang desane wong wegah arek ngurus omahe pak Prayitna seng saiki wes dadi gon pak Wadiman. Mikire Yanto kui seng penting bapakne karo pak Prayitna ora nunut nang omahe Sastro ambag’o Satrone yo asline ora popo.

Yanto yo cok kerep nile’i bapakne karo pak Slamet angger sesasi pisan. Koyo daiki kie, ha saiki njuk Yanto gek nang dalan arek bali reng Jakarta meneh. Nile’i kuwi paling mung sedino rongdino wong kantore dewekke ora hiso nek ditinggal suwi-suwi.

Mberuh kenang opo, mergo ngantuk opo ora fokus, tapi Yanto entes wae nabrak uwong. Yanto panike ra karuan, samar nek ono opo-opo karo uwong seng entes ditabrak kui.
Yantone njuk metu seko montore, arek ngecek.
Pancen bener dewekke nabrak uwong, cah cilik kiro-kiro umure 5 tahun. Cah cilik kui gek gocekki dengkule seng saiki gupak getih karo ngelap eluh seng mili terus, nek dong yo ndelok reng pite seng ajur mergo kepidek montore Yanto.

Yanto nyepak, “Adik mboten nopo-nopo to?” takone Yanto wong gurung ngerti nek cah cilik kuwi mau loro sikile.
“Ya Allah… Sikile dik, teng rumah sakit nggo…” ajekke Slamet.
Cah cilikke mau tok gelang-geleng lan tetep ndelok reng pite seng bodol.
Yanto melu ndelok reng pite cah cilik kuwi, “Mengkeh kulo ganti niku, sakniki teng rumah sakit, nggih.” ajekke Yanto meneh.

Yanto mbopong cah cilik kuwi njuk dileboake nang montore banjur digowo reng rumah sakit. Sakwene ngenteni cah cilik diobati, Yanto sedek nukoake pit anyar gawe genti pite cah cilik seng dipidek mau.
Lebare kui Yanto langsung bali reng rumah sakit. Gebeneran kok pas rampung diobati bocah cilik mau. Lan untunge tok loro sikile kui ora ono loro liyan-liyane.
Bare kui karo Yanto cah cilik mau langsung digowo reng montore wong arek diterake bali.

Gek pas nang ndalan, Yanto takon karo cah cilik mau, “Asmane sinten, dik?” takone Yanto.
“Arjuna,” jawabe cah cilik mau.

Mberuh kenang opo kok hiso, tapi Yanto langsung kelingan karo kenangane gek pas jaman ijeh pacaran karo Sri mbiyen. Wong loro kui wes tau rencana yen hubungane hiso lanjut tekan due anak, anakke kui mau arek dijenengi ‘Arjuna’.

“Kengeng nopo?” takone Arjuna.
“Mboten kok.” jawabe Yanto karo mesem.

Yanto & Sri Part 1 : Arjuna

2003

Setahun sakwise aku dadi nganten karo bojoku, aku njuk wis ra weruh Yanto meneh. Nek jarene bapakne Yanto, Yanto kui pamit arek kerjo nang Jakarta. Jarene kabeh uwong yo di pamiti, koyone tok aku tok seng ora ki. Tapi y mungkin Yanto ne due maksud dewe nangopo kok ngasi ora omong karo aku.
Uripku seng saiki kie diuneake matuk yo ora, nelongso yo ora. Tapi bener, aku luwih seneng pas urip dewe biyen, gek ijeh bareng-bareng karo Yanto.
Tekan saiki wae asline nang jero ati seng paling jero ke aku ki iseh seneng karo Yanto kok, tapi yo rahiso opo-opo pancenan. Mungkin wis dalane kudu pisahan senajan ijeh due katresnan.
Saiki aku gek meteng gedi, wis wolong sasi. Ha gek sedelo(sesasi) eneh aku arek due anak, aku dadi mbok. Seneng tapi piye nggono, yo asline aku ngerti sih jawabane. Yo ora liyo ra hudu yo mung Yanto kui mau.
Aku karo bojoku urip nang Jogja, dewe due omah dewe adoh karo wong tuoku utowo wong tuane bojoku.
Bojoku jenenge mas Slamet, nyambot gawene dadi cah kantoran. Dewekke dadi karyawan nang salah sijine perusahaan nang Jogja kie. Awak dewe ke wes kenal kawit cilik, awak dewe kie ki konconan pancen. Tapi asline aku dadi bojone mas Slamet ke mergo kepekso, samar nek bapakne aku loro nek lamarane mas Slamet tak tolak. Lagian yo kui pancen dalan gawe misahake aku karo Yanto, yo arek koyo nggopo wae tetep dihisa-hisaake mesti.
Wis tau pas bengi-bengi aku arek ngombe wong bengi kue panas banget, aku arek njaluk tulung mas Slamet nggono, tapi malah mas Slamete ora ono. Ha njuk aku njikuk wedang dewe to.
Nah, pas arek njikuk wedang kui aku krungu mas Slamet gek telpon karo wong nang teras lantai loro. Yo pancen wis biasa sih, tapi mberuh nangopo saiki kie kok mas Slamete ora koyo biasane, omonge wae lirih banget kok. Akhire mergo penasaran, aku nguping. Aku kaget pas mas Slamet nyelok wong kui gowo panggilan ‘yang’, yo maune pancen tak pikir nek jenengane ki Yayang opo opo nggono to, tapi koyone ora mungkin. Malah di kiss bye barang kok si Yange karo mas Slamet.
Aku langsung bali reng kamar, bare kui aku etok-etok turu. Sedelo sakwise kui, mas Slamete mlebu kamar meneh. Dewekke nyikep aku, ngambungi aku barang bare kui langsung turu meneh tapi ijeh nyikep aku. Mas Slamet ora ngerti nek aku lagi nangis, wong aku ra marep reng dewekke. Nangis mergane loro ati, goro-goro si Yang kui.

“Yanto, tulungi aku. Atiku loro eneh.” omonge aku nang jero ati.

Oalah, aku ke dadi bojone wae kepekso, lha saiki bar gek aku arek mulai jajal nyenengi malah digawe loro atine.

Pirang-pirang dino sakwise kui…
Aku wes ratau weruh utowo krungu meneh mas Slamet telpon-telponan karo si Yang. Aku yo saiki teko meneng wae, wegah arek takon opo-opo. Ben, nek selingkuh yo men selingkuh. Wes ora peduli meneh. Lagian kawet dikikke yo pancen ora ono opo-opo antarane aku lan mas Slamet kui.
Tapi jebule aku salah, jebule mas Slamet iseh telpon-telponan karo Yang. Gek pas kue jarene cah loro kui arep ketemuan, lha njuk aku langsung ngintil mas Slamet seko mburi.
Montore mas Slamet mandek nang salah sijine restoran gede ning Jogja kie. Mas Slamete langsung mlebu jero, aku yo langsung ngintil meneh. Mas Slamete jagong nang mejo nomer rolas, aku ndelok seko adoh. Bare kui ono cah wedok sing ayu bangeti jagong nang ngarepe mas Slamet, cah wedok kui mau bunggah banget pas weruh mas Slamet. Malah sakjane uwong kui mau arek ngambung mas Slamet tapi mberuh nang ngopo mas Slamete ora gelem. Seng aku wis sesek dadane, njur sedelo netes eluhe.
Aku ra kuat meneh ndelok wong loro kui omong-omongan, aku ngadek langsung lungo metu.

Tekan omah, aku langsung jikuk koper, lebare kui toto-toto sandangan. Dino kie aku arek bali reng omah, wis ra betah rasane.
Uwis toto-toto aku langsung metu seko kamar, tapi mas Slamet wis ono nang kono. Dewekke kaget pas weruh aku nangis karo gowo koper gedi.

“Arep nangdi, nduk?” takon mas Slamet.
“Aku arep bali.” jawabe aku.
“Lha nangopo emange?” mas Slamet takon eneh.
“Alah, rasah sok nggoblok nggono kui. Dipikir jal nggopo!!!” jawabe aku karo nyentak.

Aku teko mlaku wae ngelewati mas Slamet, gek sing mas Slamete malah meneng anteng wae, koyone dewekke kaget. Gek pas tekan lawang, aku dicegat karo mas Slamet.

“Ono opo to jane ki? Aku ora ngerti tenan.” jare mas Slamet.
Aku jan sengit, wes ngerti dewekke selingkuh ijeh wae hiso takon ‘ono opo?’, “Dikiro aku ra ngerti po? Koe selingkuh to? Sopo wedokkan mau kae nang restoran?” takone aku.
Mas Slamete soyo kaget, njuk matane maleh abang, “Koe ngintil aku to, nduk?” takon mas Slamet.
Kopere tak getakke sedelo, “Hoo, kawet biyen. Kawet koe iseh sok telpon karo si Yang mu kui.” jawabku, ono penekanan nang kata ‘Yang’.
Mas Slamete anteng meneng eneh, njuk bare kui omong, “Wong wedok mau kae entes tak putusake, wong aku saiki sadar nek aku seneng karo koe. Ojo lunggo, aku rahiso nek ora ono sliramu, nduk.” omonge mas Slamet.
“Putus? Hoo? Ha sisan dene wae hubungane dewe diputusake, dewe pegatan wae, dewe pisahan.” omonge aku.

Aku langsung nyawut koperku, bare kui langsung metu seko omah. Mas Slamet ora ketok ngoyak aku, terakhir aku weruh rupane koyone jan sedih banget, njuk matane netesake eluh. Kui tandane mas Slamet gek pakem, tapi aku wes wegah loro ati meneh. Wis wegah meneh.

Tamat

Sri : Tresno Kui Iseh Ono

Yanto

2002
Gedung kelurahan deso…

Aku mung iso anteng, meneng, lan ndingkluk wae gek pas weruh Sri njagong nang kursi apik lan gede nang panggung kae jejer karo wong lanang pilihane bapakne. Aku mung iso nangis batin wong nangis seng tenanan wes ora iso, mergane wes kerep nangis goro-goro Sri.
Sri ket mau-mau ke asline ke yo arek nangis, tapi pas weruh aku wae, lohe lagi wae metu. Mugasine kui aku ndingkluk, aku etok-etok ra weruh. Mergane aku wegah ngrusak acara seng paling penting gawe keluargo iki. Ngantenane Sri.

“Kuatno atimu Sri, koe mesti iso. Iki gawe urip seng luweh apik.” jare aku nang jero ati seng jero.

Sri langsung di jodoake karo bapakne pas bapakne ngerti nek aku seneng karo Sri lan Sri yo podo, dewekke seneng aku.
Aku isih kelingan pas dino kue, kiro-kiro setahun kepungkur. Aku karo Sri gendengan tangan nemoni bapakne Sri, gek seng bapakne malah kagete ra karuan weruh awakke dewe koyo dilem wong nempel terus-terusan.

“Uhuk… Uhuk…” bapakne Sri keselek.
“Pak, Sri bade mator,” jare Sri.
“Ono opo nduk?” takon bapakne.
“Kulo nggih ajeng mator pak,” aku melu omong.
“Yo, yo. Ono opo?” takon bapakne Sri.
“Ngenten, ehm… Ngenten, pak.” omonge aku mandeg-mandeg mergo saking grogine.
Wong ra sabar, akhire bapakne Sri napok mejo karo nyentak, “Ono opo?” takone meneh ngenggo nada kang luwih duwur.
“Kulo seneng Sri, pak.” jawab aku spontan.
“Kulo nggih sami seneng Yanto, pak.” Sri nambahi.
“Opo?” sentak bapakne Sri meneh luwih bantas timbang seng mau.

Bare kui pak Prayitna langsung ambruk lan loro ngasi pirang-pirang dino, lebar mari dewekke ngirim Sri reng Yogyakarta. Pokokke kepiye carane aku karo Sri men ra bareng, men ra ketemu. Jane iso wae aku karo bapakku dusir seko kene gawe misahke aku karo Sri, tapi koyone pak Prayitno isih anduwei ati kang aris.
Pak Prayitna mesti ora gelem nek anake wedok due bojo seng kere koyo aku kie, dewekke mesti ora lilo. Langsung wae dewekke ngenalke Sri karo anak-anake poro juragan seko deso liyo, tapi Sri ra gelem. Akhire, nee mergo jengkel, bapakne mekso. Bapakne teko milihake wae gawe Sri. Gebeneran kok seng dipilih bapakne Sri kui koncone cilik Sri, y podo koncone aku mbarang. Dadine wes kenal lan ngerti karo Sri lan jarene seneng Sri ugo.
Tapi y meh piye meneh, asline no treno ora mandang bondo, tapi aku rahiso opo-opo.
Pak Prayitna kui uwong kang wes ngopeni aku karo bapakne aku, nguwei gawean lan papan panggonan lan nyekolahake aku ngasi tamat sma. Nek aku mekso arek duweni Sri, nee aku arek dadi uwong seng ra ngerti matur nuwun. Koyo paribasan, “Wes Di Tulung, Malah Mentung.”.
Bapakne aku y podo murkone pas ngerti nek aku seneng karo Sri. Lagi sepisan kui aku weruh bapakne jengkel seng ngasi koyo jengkel banget, koyone jan sengit banget karo aku. Ora mung koyone, tapi pancen sengit banget.

“Koe ki gemblung! Mikir opo ora to le… jane ke? Melek po ora koe ki!!!?” sentak bapakne aku.

Lebare kui bapakku ngajar aku ngasi kupras geteh, saking jengekele. Aku di antem karo di tendang. Wis kui, aku dinengake wae pirang-pirang dino.
Asline awakke aku seng gede duwur kie saking gampange nek tok ngalahake bapakne aku seng cilik tungring lan duwure wae sakngisore aku.
Aku mung iso meneng. Aku y asline ra ngerti kok hiso koyo nggene, kabeh kui teko kedadean ngono wae. Aku cok kerep dolan karo Sri, dadi siji, aku seneng Sri, Sri yo podo lan dewe podo-podo senenge.
Yen koyo ngene jenenge no, treno ketanggok bondo. Aku ngasi wis tau sengit karo Seng Gawe Urip mergo aku di takdirake dadi wong kere. Nangopo aku ra sugih? Nangopo aku ra podo karo anak-anak juragan kae? Nangopo treno kudu dibarengi karo bondo? Pitakonan-pitakonan koyo nggono kui seng terus wae tak takoake. Saking jludregke.

***

Acara ngantenane Sri wis rampung, saiki dong gilirane kabeh tamu undangan ngucapke slamet karo salaman. Ra kecuali aku. Tapi aku jan dredeg tenan pas nang ngarepe Sri, Sri yo malah soyo banter leh nangis pas aku nang ngarepe.
Akhire aku ora sido ngucapake slamet reng Sri, Sri teko tak lewati gek aku langsung reng bojone. Aku nyikep bojone Sri kui karo omong lirih, “Tulung jogo Sri, Sri kui wes koyo adiku dewe.” omonge aku nang kupinge. Bojone Sri mung mantuk-mantuk, njuk pas tak delok rupane awakke dewe mesem karo aku. Lebare kui aku nepuk pundakke peng pindo, njuk langsung lungo.
Tapi Sri malah gocekki tanganne aku, bare kui langsung nyikep aku kenceng bangeti. Aku wae ngasi ra hiso ambegan saking kencenge.

“Aku ora hiso koyo nggene, To…” jare Sri iseh karo nyikep aku.
Aku ngeculke sikepane Sri seng kenceng bangeti kui, aku nggoceki loro-lorone pundakke Sri karo omong, ” Koe mesti iso.” omonge aku mantep.

Sri malah gelang-geleng, aku jan misaake tenan gek kui. Atine Sri mesti loro banget, aku seng tok ndelok wae hiso ngarasaake.

“Koe iso, aku biso. Dewe cah loro hiso.” tambahe aku.

Uwong-uwong lan bojone Sri dewe dong ngetakake pas weruh Sri nyikep aku njuk nangia nggero-nggero kui, tapi jidor, aku ra peduli. Tak anggep wae iki gon terakhir aku iso bareng-bareng karo Sri.
Aku mbusek lohe Sri seng ngasi marai luntur wedakke kui, bare kui aku nyikep Sri gawe seng terakhir kaline, njuk aku lungo. Bener-bener lungo ora noleh reng Sri meneh, lungo ora bali reng gedung kelurahan kui mau.

***

Pirang-pirang dino sakwise kedadean kui, aku pamit karo bapak lan pak Prayitna arep merantau neng Jakarta. Yo dino kue aku langsung mangkat neng ibu kota.
Kie gawe keapikane aku lan Sri, bapak lan pak Prayitna lan sekabehane.
Sri ugo yo saiki ngaleh nang desane bojone, dadi bojone juragan seng iseh enom.
Mugo-mugo wae Sri hiso urip seneng lan tenterem karo bojone kui, mugo-mugo Sri iso ngelalekke aku lan aku yo hoo.

Tamat

Yanto : Tresno Ketanggok Bondo

Ubud 2001

Pesta pernikahan Ulfa dan Eric di gelar dengan sangat mewah, di sebuah hotel di Ubud, Bali.
Lalu saat pelemparan bunga itu, semuanya berteriak histeris berharap mereka bisa mendapatkan bunga yang di lempar itu dan bertemu jodoh mereka.
Wiro pun ikut bersiap, lalu hitungan itupun dimulai,

“Satu, dua, tiga…”

Bunga itupun di lempar oleh Ulfa dan Eric dari balkon lantai dua, Wiro melompat demi menangkap bunga itu. Namun, seseorang juga melakukan hal yang sama, alhasil bunga itupun di pegang oleh Wiro dan orang itu.

“Buat kamu saja,” ucap Wiro tanpa menoleh ke arah wanita tersebut.
“Tidak, buat kamu saja,” balas wanita itu malu-malu.

Suara itu tak asing di telinga Wiro, namun ia masih tak yakin.

“Perkenalkan, Nama saya Wiro.” ucap Wiro seraya mengulurkan tangannya.

Betapa terkejutnya Wiro ketika melihat bahwa apa yang di depannya adalah Luna, mantan pacarnya.

“Saya Luna. Dan bukankah kita sudah saling mengenal, Wir?” ucap Luna sambil menjabat tangan Wiro.
“Luna?” tanya Wiro.

Luna tersenyum,

“Kok kamu ada disini?” tanya Wiro.
“Saya temennya Ulfa.” jawab Luna.

Wiro termangu beberapa saat lamanya, masih tak percaya pada sosok masa lalu yang tiba-tiba saja ada di depannya.

“Oh iya, karena kita menangkap sama-sama, jadi ini milik kita.” kata Wiro.

Luna hanya tersenyum,

Hal itupun tak luput dari serangan “Cie, cie,” oleh para tamu undangan bahkan Ulfa dan Eric sendiri.

Selesai

Epilog

Marunting Batu Aji 2000

Dengan rasa sakit dan muka pucat itu harusnya siapapun sudah takkan bisa tersenyum lagi. Namun berbeda dengan Ayu, ia tetap menyunggingkan seutas senyum demi rekan-rekannya yang sudah repot-repot datang demi upacara tarian penyembuhan dirinya. Juga demi Wiro yang kini berada di tengah lapangan, memakai pakaian menyerupai dukun dan disaksikan banyak orang. Ya, Wirolah sang penarinya. Hari ini ia akan menarikan tarian manang, tarian untuk meminta kesembuhan.
Dimas, Ana, Ani, Eric dan juga Ulfa ada di sebelah kanan Ayu. Sementara Miki, Beni, Dini, Hardi dan keluarga Ayu ada disebelah kirinya. Mereka semua akhirnya mau meluangkan waktu demi berpartisipasi dalam acara ini.
Mereka semua duduk di bawah tenda biru yang cukup besar untuk meneduhi banyak orang.
Alunan musik pun berbunyi, Wiro mulai bergerak menarikan tarian seperti layaknya seorang dukun. Beruntung ia pernah mempelajari tarian ini dulu, jadi tak terlalu sulit baginya meski agak sedikit kaku dan lupa gerakan pula.
Entah kenapa tarian Wiro justru menyedihkan, apalagi ketika kedapatan ia berkali-kali menyeka air mata yang jatuh. Rupanya tak hanya Wiro, semua yang ada di samping kiri dan kanan Ayu pun melakukan hal serupa, mereka semua menangis. Meski tangisan para teman lelaki Ayu ialah tangisan yang di sembunyikan, mereka semua menunduk. Tapi hal itu justru menandakan betapa sedihnya kenyataan bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah dengan Ayu.
Kadang juga mereka memalingkan pandangan ketika Ayu memperhatikan mereka.
Sementara teman wanita itu menangis tersedu-sedu, apalagi ketika Ayu menatap mereka. Tangisan itu semakin menjadi.
Sampai tiba saatnya rasa sakit itu terulang, akan tetapi lebih sakit dari biasanya. Ayu memagangi kepalanya yang berdenyut-denyut seperti hendak pecah, sementara itu Wiro menghentikan tariannya dan berlari ke arah Ayu.
Hal itu pulalah yang membuat semuanya sadar bahwa penyakit Ayu kambuh lagi, dan membuat mereka semua menatap Ayu.
Alunan musik itu pula berhenti, semuanya kini memperhatikan Wiro dan Ayu. Wiro menggengam erat tangan Ayu yang ia rasakan kini telah mulai dingin.

“Kamu tenang, ya, aku ada disini. Semuanya ada disini.” ucap Wiro.

Ayu tersenyum mendengarnya, namun senyuman itu tak berlangsung lama, sejurus kemudian ia tak sadarkan diri dan jatuh tepat di pelukan Wiro.
Semuanya panik, kecuali Wiro yang tidak ingin membuat suasana menjadi lebih buruk lagi.
Dengan meminjam mobil milik keluarga Ayu, Wiro membawanya ke rumah sakit di kota Marunting Batu Aji ini. Di temani Dimas, Ana, Ani, Ulfa dan juga Eric. Semantara keluarga Ayu serta teman-teman yang lainnya ada di belakang mereka.
Sampailah mereka di rumah sakit, Ayu segera di bawa ke ruang IGD.
Air muka semua orang penuh akan ekpresi ketakutan, tak terkecuali Wiro. Ada sebagian yang mondar-mandir tak sabar menunggu, ada juga yang lebih memilih untuk tetap duduk sambil terus berdoa.
Lama sekali mereka menunggu, mungkin hampir satu jam lamanya. Sampai akhirnya dokter itupun keluar dari ruangan, membuat semua memperhatikannya.
Lalu Wiro adalah orang peetama yang menghampiri dokter itu,

“Bagaimana keadaan Ayu, dok?” tanya Wiro.

Dokter itu tak menjawab, ia hanya menggeleng kecil seraya menunjukan ekpresi putus asanya.
Karena tak mendapatkan jawaban yang pasti, akhirnya Wiro menerobos masuk.
Seseorang terbaring disana, seluruh tubuhnya tertutup oleh kain putih.

“Ayu,” ucap Wiro pelan.

Ia kemudian berjalan menuju ke ranjang itu, di bukalah kain putih itu dan nampaklah wajah ayu yang putih pucat tanpa seutas senyum yang manis lagi.
Wiro tak kuasa menahan sedih, air matanya yang sedari tadi terbendung pun tumpah dan ia terus menerus berteriak memanggil nama Ayu.

Jakarta 2001

Berhari-hari lamanya Wiro mengurung diri di kamarnya, membiarkan dirinya tak terurus bahkan ia tidak mengajar lagi.
Sampai pada suatu hari, Ulfa datang. Tentu saja tak sendiri, ia datang bersama tunangannya, Eric.
Kedatangan Ulfa kemari sebenarnya untuk mengundang sekaligus memberitahukan bahwa pesta pernikahan dirinya dan Eric akan di adakan di Bali. Tapi Ulfa merasa miris melihat badan Wiro yang kurus kering yang agaknya tak terisi oleh makanan selama beberapa hari. Ia pun memutuskan untuk membuatkannya sebuah masakan.
Tak hanya itu, ia yang di bantu Eric pun membersihkan rumah Wiro yang tak ubahnya seperti kapal pecah yang pastinya berantakan.
Setelah itu, Wiro, Eric dan juga Ulfa duduk di sofa untuk bercengkerama atau sekedar menonton tv.
Namun kelihatannya acara di tv itu hanya dinikmati oleh Eric dan Ulfa saja karena sedari tadi Wiro memperlihatkan ekpresi yang sama yakni datar cenderung ke sedih.
Melihat hal itu, Ulfa pun menyuruh Eric untuk mematikan tvnya. Mereka kemudian saling berpandangan, berbicara melalui isyarat yang entah apa namun seolah saling memahami.

“Wir, kamu gak boleh gini terus. Ayu pasti sedih disana,” ucap Ulfa.
“Iya, Wir.” Eric ikut menimpali.

Wiro pun akhirnya melempar senyum, namun terlihat secara jelas bahwa senyum itu palsu.
Karena kesal, Ulfa akhirnya menggilik-gilik Wiro hingga Wiro terlonjak dari tempat duduknya. Hal itu di lakukan pula oleh Eric yang tak ayal membuat Wiro tertawa terpingkal-pingkal sekaligus tersiksa menahan geli. Karena Wiro tertawa, akhirnya mereka melakukannya lagi dan lagi.
Tawa itu, sungguh mereka rindukan. Tawa yang menunjukan seolah tak ada apapun, seolah tak ada yang terjadi.
Dan biarlah sejanak ia lupakan tentang Ayu, tentang cinta dan kesedihannya. Biarkan semua itu berganti dengan tawa serta senyuman seperti saat ini.
Setelah berkali-kali bolak-balik kamar mandi karena di gilik-gilik, akhinya Wiro duduk di sofa kembali bersama Ulfa dan Eric.

“Thank’s ya,” ucap Wiro.
“Untuk?” tanya Ulfa seraya mengeryitkan dahinya.
“Untuk yang tadi, kalian membuat saya tertawa lagi.” jawab Wiro seraya merangkul Ulfa dan Eric.
“Akh…” ucap Ulfa manja.

Mereka pun saling berpelukan, sesekali mereka melanjutkan menggilik-gilik badan Wiro sampai ia mengaku tak kuat dan memohon ampun.

Baik dan buruk,
Ada dan tiada,
Hidup dan mati,
Dan begitulah seteruanya, sampai nanti.

Impian Semu Wiro 2 Part 9(The End)

Di bawalah Wiro ke rumah Ayu dan terkejutlah ia ketika melihat Ayu terbaring di tempat tidur. Meski begitu, dengan segala rasa sakit itu Ayu masih dapat tersenyum.

“Gue tinggal dulu,” ucap Dimas seraya menepuk pundak Wiro.

Wiro berjalan menuju ranjang tempat Ayu terbaring lemah saat ini, terlihatlah wajah pucat Ayu yang tersungging senyuman menyambut kedatangan Wiro.

“Kenapa gak bilang kalau kamu sakit?” tanya Wiro seraya duduk di kursi di sebelah ranjang Ayu.
“Aku gak mau bikin kamu khawatir. Sebagai guru, pasti sudah terlalu banyak yang kamu pikirkan.” jawab Ayu.

Wiro menggenggam kedua tangan Ayu yang dingin itu, kemudian ia menghembuskan nafasnya. Berharap itu bisa mengusir dingin yang singgah.

“Saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi sungguh ada sesuatu yang harus saya katakan sekarang juga.” ucap Wiro.
“Apa itu?” tanya Ayu penasaran.
“Saya suka sama kamu,” ucap Wiro.

Ayu termangu mendengar kata yang baru saja di katakan oleh Wiro.

“Tuhan, jika aku sedang bermimpi, mohon jangan pernah tuk bangunkan aku dari tidur panjangku ini.” kata Ayu dalam hati.
“Aku juga, sangat menyukai kamu, Wir.” kata Ayu.

Wiro pun memeluk erat tubuh Ayu, sementara itu Dimas terlihat tengah menyaksikan peristiwa mengharukan itu dari balik pintu yang terbuka sedikit sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh.

“Wir, kita pulang yuk! Aku kangen pengen jalan-jalan di taman kota Marunting Batu Aji. Kamu bisa kan, cuti beberapa hari.” kata Ayu.
“Bisa, bisa kok.” kata Wiro sambil tersenyum.

Di tempat lain…

Ulfa dan Eric tengah menikmati pemandangan matahari terbenam di pinggiran pantai. Ulfa kini bukan berpura-pura lagi mencintai Eric, melainkan benar-benar cinta.
Cinta itu memang ajaib, ia bisa merubah segalanya. Termasuk hati yang membatu sekalipun akan luluh pasti pada akhirnya.

“Aku senang, karena aku bisa melewati waktu yang indah ini bersama kamu.” ucap Eric.
“Aku juga,” ucap Ulfa seraya tersenyum ke arah Eric.
“Kita harus berterima kasih pada Wiro untuk semua ini. Ngomong-ngomong, sejak kita jadian kita jarang sekali ya, ketemu lagi sama Wiro.”
“Iya, lagian Wiro nya juga sibuk kayaknya.” kata Ulfa seraya memalingkan pandangan.
“Sibuk jalan sama Ayu,” tambah Ulfa dalam hati.

Ulfa kemudian bersandar di bahu Eric, Eric pun menoleh ke arah Ulfa.
Ia biarkan saat indah itu berlalu, sampai akhirnya Eric mengatakan suatu hal yang tak kalah pentingnya sama seperti saat ia menyatakan cintanya pada Ulfa.

“Aku punya hadiah buat kamu,” ucap Eric.
“Hadiah? Apa tuh?” tanya Ulfa.

Eric mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna pink dari saku kemejanya lalu memberikannya pada Ulfa.

“Apa ini?” tanya Ulfa.
“Kamu buka aja,” jawab Eric.

Di bukalah kotak itu, nampaklah sebuah cincin berwarna putih lengkap dengan permata biru di tengahnya.
Mulut Ulfa melongo, ia hanya terdiam.

“Maukah kamu menjadi istriku?” tanya Eric.

Ulfa mengangguk beberapa kali, pertanda bahwasanya ia setuju dan siap menjadi permaisuri Eric.

Mereka pun berpelukan di saat mentari telah benar-benar hilang di ujung cakrawala, di saat burung-burung senja bernyanyi merdu dan di saat gemuruh ombak riuh terdengar.

Malam harinya…

Sebuah pesan serentak masuk ke email semua teman-teman Wiro. Email tersebut memberitahukan bahwa Wiro mengundang semuanya untuk hadir dalam sebuah acara yang akan di gelar di kota Marunting Batu Aji beberapa hari yang akan datang.
Banyak yang bersedia hadir, dari mulai Eric, Ulfa, Ana dan Ani. Bahkan teman sma Wiro dan Ayu yakni; Miki, Beni, Dini dan Hardi.
Wiro pun merasa sangat senang karena banyak yang akan datang, ia pun berharap Ayu akan senang pula. Ia juga berharap semoga kepulangan dirinya dan Ayu bisa mengobati kerinduan Ayu pada kampung halamannya dan bisa membuat kondisi Ayu jadi membaik.
Malam itu pula setelah pulang dari rumah Ayu, Wiro mempelajari lagi tarian manang yang pernah ia kuasai dulu. Meski kini asing, akan tetapi ia masih menghafal setiap gerakannya. Hal itu ia lakukan berulang kali setiap harinya, sampai ia pun benar-benar mengusai dan memastikan bahwasanya tidak ada gerakan yang salah

Impian Semu Wiro 2 Part 8

Wiro memakai kemeja putih, rapi seperti biasanya. Sementara Ulfa yang duduk di sebelahnya mengenakan pakaian gaun panjang berwarna biru dan terlihat semakin cantik dari biasanya. Seperti yang telah mereka rencanakan, malam ini mereka akan dinner di sebuah restoran mewah di Jakarta.
Si hijau tua pun melaju menembus macetnya kota Jakarta di malam hari, akhirnya setelah bergelut dengan kemacetan selama berjam-jam, mereka pun sampai di sebuah restoran mewah.

“Kita makan disini, Wir?” tanya Ulfa seolah tak percaya bahwa Wiro akan sanggup membayar makanannya.

Wiro hanya tersenyum,

Ulfa duduk berhadapan dengan Wiro, sementara itu Wiro berjalan menuju ke arah Ulfa seraya membawa penutup mata yang langsung ia pakaikan ke Ulfa.

“Kamu ngapain?” tanya Ulfa.
“Udah, kamu ikut aja,” jawab Wiro.

Wiro pun membawa Ulfa ke sebuah dananu di dekat restoran itu, dan disana sudah ada banyak orang. Penutup mata Ulfa pun dibuka, nampaklah di ujung taman didekat danau menyala sebuah lampu yang tersusun dan membentuk kata “I ♥ U” dan membuat bayangan di air.

“Indah,” ucap Ulfa.

Ulfa tersipu malu, rupanya sang pangeran tengah menyatakan perasaan terhadapnya.

“Wir, ka… mu,” ucap Ulfa terbata karena saking terharunya.

Lalu ketika Ulfa menoleh ke belakang, yang ada ialah Eric, bukan Wiro.

“Eric?” kata Ulfa.

Eric berlutut di hadapan Ulfa seraya membawa sepucuk bunga mawar merah yang indah.

“Maukah kamu jadi kekasihku, Ulfa?” tanya Eric.

Mata Ulfa justru menelusur, mencari keberadaan Wiro. Beberapa saat kemudian, Wiro muncul di antara kerumunan orang yang menyaksikan peristiwa pengungkapan cinta Eric terhadap Ulfa itu.

“Terima, terima, terima,” terdengar suara dari kerumunan yang awalnya hanya di ucapkan seseorang menjadi beramai-ramai di ucapkan, tak terkecuali Wiro yang juga memberi isyarat untuk menerima Eric.

Karena dilihat banyak orang dan tak ingin membuat Eric malu, akhirnya Ulfa terpaksa menerima cinta Eric.
Eric melompat kegirangan yang kemudian di lanjutkan dengan memeluk Ulfa, sementara itu sejak tadi Ulfa hanya dapat melempar senyum palsu.
Wiro pun mendekati mendekati mereka, mengucapkan selamat lalu menjabat tangan mereka berdua. Sekuat tenaga Ulfa menahan emosinya ketika harus berhadapan dengan Wiro lagi.
Sedangkan Eric langsung memeluk Wiro ketika Wiro telah berada di depannya.
Ia tahu betul bahwa semua takkan berjalan lancar bila tanpa bantuan Wiro. Dari mulai restoran sampai konsep, Wiro lah yang telah memikirkannya. Berhubung selama ini ia dekat dengan Ulfa, maka ia tahu hal apa saja yang di sukai olehnya.
Semua itu dilakukan Wiro karena kasihan terhadap Eric. Beberapa hari yang lalu Eric bercerita bahwa ia telah menyatakan perasaannya pada Ulfa berkali-kali namun selalu di tolak, Eric juga bercerita pada Wiro bahwa ia menyukai Ulfa sejak smp. Dan selama ini ia hanya mencitai Ulfa, tidak ada yang lain.

Sejak malam itu, semuanya menjadi berubah. Ulfa tak lagi naik bis atau naik si hijau tua milik Wiro ketika berangkat ke sekolah, melainkan ia selalu di antar jemput oleh Eric.
Sikap Ulfa terhadap Wiro pun menjadi dingin, mereka pun saling berjauh-jauhan.

Sementara itu di tempat lain,

Ayu terbaring lemah di kamarnya di temani Dimas sang asisten setia. Agaknya penyakitnya tengah kambuh, membuatnya harus melupakan segala macam aktifitas dan beristirahat.

“Dim?” panggil Ayu.
“Iya, ada yang bisa gue bantu?” tanya Dimas.
“Keknya gak lama lagi gue bakalan mati,” kata Ayu.

Dimas yang sedari tadi menatap keluar jendela, akhirnya menatap Ayu. Ia kemudian berjalan ke arah Ayu, lalu kemudian memegang kedua tangan Ayu.

“Loe gak boleh ngomong gitu,” kata Dimas.

Ayu hanya terdiam, kemudian memalingkan mukanya, tak mau menatap Dimas dengan air muka yang sedih seperti itu.

“Gue ada permintaan, Dim.” kata Ayu.
“Apapun itu, selama gue bisa, pasti gue kabulin. Jadi, apa itu?” tanya Dimas antusias.
“Sebelum gue mati, gue pengen jadian sama orang yang gue sayangi, Dim.” jawab Ayu.
“Memangnya siapa itu?” tanya Dimas lagi.
“Namanya Wiro, dia temen gue sejak kecil sampai sekarang. Kita pisah waktu gue ke Jakarta sedang dia kuliah di luar kota. Sekarang mungkin saatnya gue mencoba lagi, meski mungkin gue masih sama takutnya, takut jika di tolak lagi.” celoteh Ayu.
“Wiro Sableng itu?” tanya Dimas.

Ayu terpaksa mengangguk karena enggan menanggapi pertanyaan Dimas yang satu itu.

“Dan loe pernah nembak tapi di tolak?” tanya Dimas lagi.

Ayu mengangguk lagi pelan,

“Dia gak tahu aja kalau loe bakalan jadi artis terkenal kaya sekarang ini. Kalau dia tahu loe bakal kaya gini, dia pasti nyesel berat.” ucap Dimas.
“Gak, Dim.” protes Ayu.
“Gak? Lhah, kenapa?” tanya Dimas.
“Beberapa hari yang lalu, gue ketemu sama dia, dan… Dia biasa-biasa aja tuh, liat gue yang sudah menyandang gelar artis ini.” jawab Ayu.
“Kaya apa sih, si Wiro itu?” tanya Dimas penasaran.
“Besok kalau gue udah pulih, gue ajak loe ke rumahnya Wiro, ya. Gak jauh kok dari sini.” kata Ayu.

Namun, sampai hari berganti, rupanya tak membuat Ayu pulih. Ia tetap terbaring di tempat tidurnya, bahkan kali ini dengan berbagai peralatan kesehatan demi membuatnya untuk tetap bertahan.
Diam-diam Dimas mencari alamat Wiro, ia berniat membawa Wiro ke rumah Ayu. Akhirnya setelah berhari-hari mencari, ia pun bertemu dengan Wiro.

“Apakah benar ini rumah Wiro Sab…” hampir saja Dimas mengucapkan nama yang paling dibenci oleh Ayu.
“Wiro apa?” tanya Wiro.
“Wiro Natanegara maksud saya,” ucap Dimas.
“Saya Wiro, ada apa ya?” tanya Wiro.
“Saya mau bicara serius,” jawab Dimas dengan air muka tak kalah serius.

Impian Semu Wiro 2 Part 7

Wiro membuka pintu rumahnya, ia kemudian masuk. Merebahkan badannya di sofa, menaggalkan jas hitamnya, meninggalkannya berserakan bersama tas kerjanya di sofa lalu di lanjutkan dengan berjalan ke arah kamarnya.
Ketika ia berjalan ke arah kamarnya, ia mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Sejurus kemudian, terciumlah bau masakan yang mampu menggugah selera. Wiro berjalan ke arah dapurnya, dan benar, disana nampak seseorang terlihat tengah memasak sebuah masakan dengan lihainya.

“Siapa ya?” tanya Wiro.

Perempuam itu berbalik, nampaklah Ayu yang tetap terlihat cantik meski berbalut celemek.

“Ayu,” ucap Wiro.
“Iya. Maaf ya, aku masuk dapur kamu gak ijin dulu. Habisnya kamu lama sih, pintu rumah kamu juga tidak di tutup.” ucap Ayu.
“Ya, gak apa-apa kok.” kata Wiro.

Wiro pun mendekati Ayu, memandangi dapurnya yang berantakan.

“Ada yang bisa saya bantu?” tanya Wiro.
“Gak ada. Udah selesai tau.” jawab Ayu sambil memonyongkan bibirnya.
“Ya udah.” Wiro pun pergi meninggalkan Ayu.
“Wait!” teriak Ayu.
“Ada apa? Katanya gak mau di bantu,”
“Setelah ku pikir-pikir, kamu bisa kok, bantu finishing.” kata Ayu.
“Hmmm, tadi gak mau di bantu.”

Wiro pun kembali ke dapur, membantu proses finishing masakan Ayu.
Tidak seperti kemarin yang masih canggung, kini Wiro sudah kembali terbiasa. Ayu yang sekarang juga masih sama dengan yang dulu, hanya saja memang penampilannya saat ini berubah 180 derajat.
Wiro membentuk sebuah bentuk dengan saos dan mayones, sementara itu Ayu menghardiknya karena bentuknya buruk.

“Bukan gitu, Wir!” hardik Ayu.
“Lha, terus?” tanya Wiro.
“Yang bener, gini nih…”

Ayu mengambil mayones yang ada di piring itu lalu seketika mengusapkannya ke wajah Wiro, setelah itu Ayu berlari demi menghindari serangan balasan dari Wiro.
Namun Wiro berhasil mengejar Ayu dan membalasnya. Sampai wajah mereka penuh mayones, barulah perang itu di hentikan.
Mereka kompak membersihkan wajah mereka yang kotor karena mayones itu dengan tissue, berbeda dengan wajah Wiro yang langsung bersih, wajah Ayu justru masih banyak menempel mayones. Hal itulah yang membuat Wiro membantu Ayu untuk membersihkannya.
Wiro pun mengusap halus noda-noda putih itu dengan tissue, sementara Ayu hanya terdiam, mematuhi apapun yang akan dilakukan Wiro.
Wiro memegang dagu Ayu dan wajah mereka kini berhadapan, jantung Ayu berdegub kencang dan seperti akan meledak, nafasnya memburu, peluhnya pun menetes, tapi matanya tiada sekalipun berkedip.
Melihat hal itu, Wiro pun berbalik menatap mata Ayu. Menelusur jauh kesana, mata Ayu masih memancarkan sinar yang sama seperti beberapa tahun lalu saat mereka masih duduk di bangku sma. Sinar cinta.
Beberapa saat lamanya aktifitas saling tatap mata itu berlangsung, sampai akhirnya suara langkah kaki menghampiri mereka. Itupun tak akan membuat tersadar bila orang yang datang itu tidak berdeham.

“Eh, Ulfa,” ucap Wiro salah tingkah ketika dirinya dan Ayu kedapatan berduaan.
“Saya cuma mau nganterin ini, Wir.” ucap Ulfa sembari menunjukan sekotak martabak telur.
“Tapi sepertinya gak perlu, ya… Soalnya udah ada yang masakin kamu.” ucap Ulfa dengan tersenyum kecut.
“Eh, gak kok. Martabak telur yang kamu bawa itu tetap menjadi makanan favourit saya.” ucap Wiro.
“Ya sudah, saya permisi dulu.”
“Makasih ya, Fa.” ucap Wiro.

Ulfa hanya tersenyum lalu melenggang pergi.

Ayu dan Wiro duduk saling berhadapan di ruang makan, menyantap makanan yang tadi mereka masak serta martabak yang di bawa oleh Ulfa tadi.

“Wir!” panggil Ayu.
“Hmmm,” jawab Wiro malas.
“Sepertinya Ulfa itu suka sama kamu,” kata Ayu.
“Haha…” Wiro tertawa.
“Kenapa?” tanya Ayu.
“Gak mungkinlah, kita ini rekan. Satu sekolahan lagi.” jawab Wiro.
“Tapi aku serius, dia sepertinya benar-benar suka sama kamu.” ucap Ayu lagi.
“Kalau saya sukanya sama kamu gimana?” tanya Wiro.
“Apa’an sih,” kata Ayu malu-malu.

Dan benar saja, malam-malam berikutnya Ulfa tak pernah berkunjung ke rumah Wiro lagi. Mungkin itu sebagai bentuk kekesalannya karena Wiro membuatnya kecewa.
Akibatnya, kebiasaan Wiro keluar malam untuk mencari makanan pun terulang karena tak setiap hari Ayu datang ke rumahnya untuk membuatkannya makan malam. Tahu sendirilah, seperti apa sibuknya seorang artis yang kini tengah naik daun itu.
Namun kebiasaan keluar malam itu tak berlangsung lama karena Ulfa memergokinya sedang antri martabak di suatu pinggir jalan sembari mengusap-usap tubuhnya bahkan menggaruknya berkali-kali, pertanda bahwasanya alerginya terhadap dingin kambuh.
Ulfa tak sampai hati melihat pangerannya itu tersiksa oleh dinginnya angin malam, akhirnya Ulfa menyuruh Wiro pulang dan menggantikan posisinya. Dengan terpaksa Wiro menuruti perintah Ulfa, beberapa saat kemudian, Ulfa datang ke rumah Wiro dengan membawa martabak itu bahkan dengan obat alergi. Apapun itu pasti akan Ulfa lakukan demi pangerannya, pujaan hatinya. Meski kadang, ia harus menguras habis isi tabungannya demi membeli martabak-martabak itu.

Impian Semu Wiro 2 Part 6

PhotoGrid_1524063835287

Dimas, asisten pribadi Ayu tengah membolak-balikan kertas pada buku catatan yang ia pegang. Ia tengah memilih aktifitas mana saja yang nantinya akan Ayu kerjakan.

 

“Gue udah me-manage aktifitas loe, udah banyak yang gue kurangi. Paling cuma syuting iklan produk minuman dan makanan.” ucap Dimas seraya terus mencatat.

 

Memang, sejak di diagnosis, aktifitas Ayu menjadi drastis berkurang. Akibatnya, dari mulai tawaran main film sampai ftv terpaksa harus ia tolak.

Dimas melirik ke arah Ayu, sandwich dan segelas susu itu masih utuh. Sedangkan Ayu malah senyam-senyum sendiri.

 

“Yu! Loe dengerin gue gak sih?” tanya Dimas ketus.

“Denger kok, Wir,” ucap Ayu spontan yang bahkan Ayu sendiri pun terkejut.

“Wir?”

“Siapa itu, Wir?”

“Wiro Sableng?”

“Bukan. Namanya Wiro Natanegara, dia itu temen gue!” jawab Ayu.

“Bodo amat! Mau Wiro Natanegara kek, mau Wiro Sableng juga gue gak peduli. Yang penting sekarang, loe harus makan.” ucap Dimas seraya menambah sandwich Ayu.

 

Di tempat lain…

 

Wiro berlari buru-buru menuju ke ruang guru, sementara itu Ulfa berjalan santai sembari mengecheck buku-buku yang ia bawa.

 

Dan,

 

“Brak!!!” tabrakan pun tak terelakkan.

 

Dokumen serta buku-buku mereka berserakan di lantai, sedang keduanya sama-sama terjatuh. Bibir Ulfa monyong, pertanda bahwa ia siap menyemprotkan kekesalannya pada orang yang baru saja menebraknya itu.

Andai saja itu bukanlah Wiro, maka sungguh Ulfa akan berceloteh dari pagi ini sampai pagi besok.

 

“Maaf, saya sungguh teledor.” ucap Wiro sambil membereskan buku yang berserakan itu.

“Gak apa-apa, saya juga kurang hati-hati tadi.” balas Ulfa.

 

“Hari ini kamu tampan sekali, Pangeran. Bukan. Maksudku lebih tampan dari biasanya. Rambutmu terurai terbawa angin, kemejamu selalu rapi dan senyum itu, sungguh, selalu membuat hatiku meleleh.” batin Ulfa.

 

Setelah memunguti buku Ulfa, Wiro segera memberikannya, setelah itu ia pun pergi.

 

“Saya buru-buru, sekali lagi saya minta maaf ya.” ucap Wiro.

 

Ulfa membalasnya dengan senyuman,

 

“Mau di tabrak setiap hari juga tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali dan justru menyenangkan.” kata Ulfa dalam hati.

 

Ulfa kemudian melanjutkan langkahnya, menuju ke ruang kelas dua.

Ia kemudian mengajar sampai waktu istirahat jam kedua.

Bel istirahat pun terdengar, semua siswa pergi meninggalkan ruang kelas. Tinggalah Ulfa sendiri disana yang kini tengah sibuk mencari buku miliknya.

Perhatiannya tersita ketika melihat sebuah buku usang berjudul “Memories” yang ia tahu bahwa itu bukan miliknya.

Ulfa pun membuka buku itu,

Di halaman pertama ia melihat foto Wiro waktu masih Sma dengan gaya nyentrik yakni kedua tangan di pinggang. Foto itu sukses membuat Ulfa tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana tidak, sedang Wiro, orang yang di anggapnya pangeran itu biasanya terlihat cool dan keren namun nyatanya bisa juga bergaya demikian.

Di halaman kedua nampak foto Wiro bersama kelima temannya yakni ; Ayu, Dini, Hardi, Beni dan Miki. Ulfa tahu karena di setiap foto tertulis sebuah nama.

 

“Ayu?” tanya Ulfa dalam hati.

“Jadi ini Masayu Anastashia versi jadul,” timpalnya.

“Jelek banget!” kata Ulfa lagi sembari tertawa kecil.

 

Halaman berikutnya masih sama, menampilkan potret kebersamaan Wiro dan keempat temannya.

Perhatiannya tertuju pada sebuah pita merah yang menjadi pembatas buku tersebut. Ulfa pun membukanya, pembatas itu ada tepat di bagian tengah. Disana ada foto Wiro yang masih memakai seragam sma. Ulfa masih tersenyum sama senangnya ketika melihat foto itu pula. Sedang di sebelahnya ada sebuah sticker berbentuk cinta yang di tempelkan di tengah-tengah, lalu di sebelahnya lagi ada foto wanita cantik bertuliskan “…. my love”, kata pertama telah di coret-coret sehingga tidak terlihat dengan jelas.. Entah kenapa hati Ulfa terbakar melihat foto yang satu ini, masalah Ayu saja belum selesai, ini ada lagi perempuan yang lain.

 

“Kelihatannya mereka serasi,” ucap Ulfa.

“Akh, apa-apaan aku ini. Kesal!!!” teriak Ulfa.

“Tapi, kok aku kaya kenal sama cewek ini? Tapi, siapa ya?” tanya Ulfa pada dirinya sendiri.

 

Ia pun kemudian menutup buku itu dan tak pernah berniat untuk membukanya kembali.

 

Beberapa saat kemudian Wiro datang membawa sebuah buku novel yang disana tertulis nama pemilik novel itu yakni Ulfa sendiri.

Rupanya novel itu ikut terbawa ketika pagi tadi mereka bertabrakan di koridor sekolah.

 

“Maaf, ini punya anda.” ucap Wiro sembari menyodorkan novel itu.

 

Ulfa terlonjak dari tempat duduknya, sebuah kebiasaan ketika berhadapan dengan Wiro.

 

“Oh, iya.” kata Ulfa.

“Ini juga punya anda, pak.” kata Ulfa sambil memberikan buku Wiro.

“Terima kasih,” ucap Wiro sembari menerima buku itu.

“Kalau begitu, saya pamit dulu.” ucap Wiro sembari tersenyum ramah.

 

Wiro pun berlenggang pergi, meninggalkan Ulfa yang sedang luluh hatinya.

 

“Senyummu selalu bisa meluluhkan hatiku, melemahkan pikirku, menghilangkan segalanya hingga yang ada hanya kamu dan kamu.” batin Ulfa.

 

“Tak peduli siapapun itu, orang di foto yang tadi, Ayu, atau siapapun. Aku pasti akan hadapi mereka.”

 

“Pasti bisa!” kata Ulfa bersemangat.

Impian Semu Wiro 2 Part 5

PhotoGrid_1524063822932

Dari mulai menonton film, bermain games sampai makan di restoran mewah sudah mereka lakukan, dan selama itu Wiro hanya diam tetap termangu menandakan betapa takjubnya ia pada perubahan orang yang di depannya, Ayu.

Malam itu, mobil mewah Ayu memasuki komplek perumahan Wiro yang sudah sepi. Rumah Wiro sendiri ada di ujung komplek.

 

“Jadi kamu tinggal disini?” tanya Ayu.

 

Wiro menjawabnya dengan sebuah anggukan kecil,

 

“Ok. Lain kali aku main kesini ya… Gak terlalu jauh juga dari rumahku kok.” kata Ayu.

 

Lagi-lagi Wiro hanya mengangguk.

 

Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Wiro, sementara Ulfa yang sedari tadi menunggu di depan teras rumah Wiro mulai bertanya dalam hati perihal siapa yang datang ke rumah Wiro itu. Ulfa sendiri baru-baru ini sering mampir ke rumah Wiro setiap malamnya hanya untuk mengantarkan martabak telur kesukaan Wiro.

Sejak saat itulah Wiro tak pernah repot-repot keluar malam untuk mencari martabak telur kesukaannya. Hal itulah juga yang membuatnya menyesal telah mengatakan pada Ulfa tentang makanan kesukaan.

Deru mobil itu di matikan, lampu mobil juga, sedang salah satu pintu mobil terbuka mengeluarkan Wiro dari sisi kanan.

Seketika Ulfa langsung terlonjak melihat Wiro, seutas senyum terlukis di wajahnya.

 

“Hi, Wir,” sapa Ulfa.

“Halo, Fa. Udah lama?” tanya Wiro.

“Lumayan. Ini, ada martabak telur buat kamu.” ucap Ulfa seraya memberikan kotak makanan itu.

“Kamu ni, Fa. Kebiasaan. Kan aku udah bilang, gak usah repot-repot gini.” kata Wiro.

“Akh, gak kok. Gak ngerepotin sama sekali.” kata Ulfa seraya tersenyum kembali.

 

Namun senyuman di wajah Ulfa itu tak berlangsung lama ketika dari sisi kiri keluar sesosok perempuan yang pastinya satu Indonesia juga sudah tahu. Masayu Anastashia. Artis terkenal itu, ada di rumah Wiro pula.

 

“Dia siapa, Wir?” tanya Ulfa.

“Ayu, masa kamu gak tahu…”

“Aku tahu. Tapi, maksud aku bukan itu. Dia siapanya kamu?” tiba-tiba saja pertanyaan itu seperti di lontarkan dengan amat serius.

“Dia temen aku, gak nyangka bisa jadi artis terkenal.” jawab Wiro seraya tersenyum bangga.

“Hi…?” sapa Ayu ramah.

“Halo…” balas Ulfa dengan senyum yang di paksakan.

“Siapa nih, Wir. Pacar kamu?” tanya Ayu.

“Akh, bukan. Kami cuma rekan kerja kok.” jawab Wiro cekatan.

 

Mendengar hal itu entah kenapa hati Ulfa sakit, meski pada kenyataannya memang benar bahwa mereka hanyalah rekan kerja, tak lebih dari itu.

 

“Udah malam, Wir. Aku pulang dulu ya…” ucap Ulfa seraya berlenggang pergi.

 

Wiro bahkan belum mengiyakan, namun Ulfa sudah melangkah pergi.

 

“Ya udah, masuk dulu yuk…” ajak Wiro.

“Gak usah, udah malam. Gak enak sama tetangga.” kata Ayu.

“Aku pulang dulu ya.” kata Ayu.

“Ok. Sampai ketemu lagi.” kata Wiro sembari melambaikan tangannya.

 

Mobil Ayu sudah raib di ujung jalan komplek sana, kini Wiro tengah berjalan kembali menuju ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah ia menoleh ke arah garasi, disana si hijau tua sudah terparkir rapi. Setelah itupun ia masuk.

Baru beberapa langkah saja ia masuk rumah, ia teringat sesuatu. Martabak telur dari Ulfa masih ada di luar. Buru-buru ia mengambil martabak itu dan kembali masuk.

Ia kemudian berhadapan lagi dengan setumpuk pekerjaan yang belum usai kemarin. Beruntung ada martabak yang mengganjal perutnya yang keroncongan.

Ia mulai merasa bahwa Ulfa itu bukan hanya rekan kerja, melainkan sesuatu yang lebih. Bayangkan, setiap hari ia membelikan Wiro martabak dengan harga sekitar 50 ribu setiap kotak.

Jika Ulfa membelikan martabak setiap hari, maka setiap bulannya Ulfa akan menyumbang Rp.1.5000.000 untuk keberlangsungan hidup(makam malam) Wiro.

Dan jika itu berlanjut sampai satu tahun, maka Ulfa akan menyumbang sebesar Rp.18.000.000, DELAPAN BELAS JUTA. Pakai huruf Kapital.

Itulah mengapa Wiro selalu berusaha mencoba menghentikan aksi baik malaikat tak bersayap bernama Ulfa ini meskipun hasilnya selalu gagal.

 

Sementara itu di kos-kosan Ulfa…

 

Si kembar Ana dan Ani tengah mendengarkan cerita Ulfa, namun rupanya mereka lebih tertarik kepada orang ketiga.

 

“Masayu Anastashia!” teriak Ana.

“Artis terkenal itu kan???” tanya Ani.

“Harus berapa kali sih, gue ngejelasin? Iya. Iya. Itu memang Masayu Anastashia” jawab Ulfa ketus seraya menarik selimut.

“Saingan loe berat, Fa.” ucap Ana lagi.

“Bener tuh.” Ani ikut menimpali.

“Udahlah, gue capek, mau tidur.” ucap Ulfa seraya berbalik memalingkan pandangan dari wajah si kembar yang serius dan menatap jendela yang tirainya terbuka itu.

 

“Tapi bener juga kata mereka, tak mungkin bisa sedekat itu bila hanya teman. Pasti lebih dari itu.” pikirnya.

Impian Semu Wiro 2 Part 4